Przetwarzanie danych osobowych w SWP Zdrowie Rehabilitacja

Administratorem danych osobowych, jest SWP Zdrowie Rehabilitacja  prowadząca działalność w Ostródzie  ulica Pieniężnego 6  14-100 Ostróda  Kontakt telefoniczny: 89 646 95 96 kontakt korespondencyjny na wyżej podany adres lub elektronicznie pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe otrzymujemy podczas zakładania Karty Pacjenta oraz z formularza kontaktowego w przypadku wysłania zapytania przez stronę internetową firmy.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do wykonywania czynności związanych z obsługą Klienta SWP Zdrowie Rehabilitacja, a w tym do :

 • umożliwienia świadczenia usług fizjoterapeutycznych,
 • obsługi zgłoszeń, kierowanych np. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej,
 • kontaktu telefonicznego lub przez e-mail w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • organizacją programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,
 • do przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji

W celu możliwości świadczenia usług wymagamy podania następujących danych osobowych:

   dotyczy osoby fizycznej:

 • imię, nazwisko,
 • nr PESEL,
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania/zameldowania,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • informację na temat stanu zdrowia

    dotyczy podmiotów gospodarczych:

 • dane podmiotu gospodarczego

Brak zgody na podanie w/w danych osobowych, będzie równoznaczne z brakiem wyrażenia zgody na przeprowadzenie wizyty i wykonanie zabiegów fizjoterapii.

Każdy ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych.

Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że placówka nie będzie przetwarzał już danych osobowych.

Każdy ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Żeby umożliwić dostęp właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, placówka może prosić o przekazanie dodatkowych informacji  w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek.

Każdy może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez SWP Zdrowie Rehabilitacja.

Każdy ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowe.

Każdy ma prawo do uzupełnienia danych osobowych poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia dotyczących tych danych.

Każdy ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym placówka może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m. in. na obowiązki prawne ciążące na placówce takie jak np. obowiązki podatkowe lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, bądź z uwagi na prawo korzystania z wolności wypowiedzi i prawo do informacji.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w każdym momencie poprzez:

 • wysłanie wiadomości w formie pisemnej na adres SWP Zdrowie Rehabilitacja, ul.Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
 • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Z uwagi na korzystanie z usług i rozwiązań zewnętrznych dostawców i podwykonawców SWP Zdrowie Rehabilitacja może przekazywać dane osobowe innym podmiotom. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 • firmom księgowym,
 • firmom świadczącym usługi informatyczne i wysyłki sms oraz e-mail
 • innym firmom, z którymi placówka zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmiotom i organom, którym placówka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego (np. policji, prokuraturze).

Dane osobowe przechowywane są bezterminowo lub w przypadku dobrowolnego wycofania zgody maksymalnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, dane osobowe będą przetwarzane przez czas ich trwania i okres rozliczenia, wręczenie nagrody.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów trzecich.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby  zapewnić  wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.