Pakiet ćwiczeń indywidualnych na przyrządach jest to trening układany indywidualne biorąc pod uwagę stan zdrowia i możliwości pacjenta. Ćwiczenia dobierane są zazwyczaj pod kątem przebytych urazów i dysfunkcji.Coraz częściej stosowane są profilaktycznie np na wzmocnienie mięśni brzucha, które wspierają plecy i utrzymują kręgosłup.

Czas trwania: 35 min

Cena: 70 zł